ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
|region = อิตาลี
|country = อิตาลี
|government_type = [[รัฐเดี่ยว]] [[สมบูรณาญาสิทธิราชย์เทวาธิปไตย]]โดยแบบ[[เทวาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชย์]]แบบ[[ราชาธิปไตยโดยเลือกตั้ง|โดยเลือกตั้ง]]
|life_span = ค.ศ. 754–1870<br>ช่วงว่างระหว่างรัชกาล ([[Roman Republic (18th century)|ค.ศ. 1798–1799]], [[จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 และโรมันคาทอลิก#รัฐสันตะปาปา|ค.ศ. 1809–1814]] และ [[Roman Republic (19th century)|ค.ศ. 1849]])
|year_start = ค.ศ. 754
|year_end = ค.ศ. 1870
5,531

การแก้ไข