ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าสามกรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เอาข้อความก่อกวนออก)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ความหมายอื่น|เจ้าสามกรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา|เจ้าสามกรมสมัยอื่น|เจ้าสามกรม (แก้ความกำกวม)}}
'''เจ้าสามกรม''' เป็นคำเรียกพระราชโอรส 3 พระองค์ใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]ที่ประสูติแต่พระสนม ได้แก่ '''[[กรมหมื่นจิตรสุนทร]]''' '''[[กรมหมื่นสุนทรเทพ]]''' และ '''[[กรมหมื่นเสพภักดี]]''' พระองค์เจ้าทั้ง 3 พระองค์เป็นพระราชโอรสที่มีพระชันษาเป็นผู้ใหญ่และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสด็จสวรรคตของ[[เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์]] (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร) ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าสามกรมถูก[[สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์]]ทั้ง 3 พระองค์
 
== พระประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม