ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* [[ชุมนุมพระเจ้าฝาง]] ชุมนุมอิสระหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
* [[วัดคุ้งตะเภา|โบราณสถานวัดคุ้งตะเภา]] สถานที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งค่ายพระตำหนักหาดสูงคราวปราบชุมนุมพระเจ้าฝางตามพระราชพงศาวดาร
* [[อนุสาวรีย์คู่บารมีกู้แผ่นดิน]] อนุสรณ์สถานการสิ้นสุด[[สภาพจลาจลหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง]]ในเมืองสวางคบุรี
* [[พระฝางจำลอง (พระพุทธรูป)]] องค์จำลองสร้างใหม่ ที่ประดิษฐานในอุโบสถวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
* [[พระฝาง (พระพุทธรูป)]] องค์จริงที่ประดิษฐานในวิหารสมเด็จ วัดเบญจมบพิตร
14,360

การแก้ไข