ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลู่เข้าสัมบูรณ์"

แก้คำผิด
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(แก้คำผิด)
 
ในทาง[[คณิตศาสตร์]] '''การลู่เข้าสัมบูรณ์''' ({{lang-en|absolute convergence}}) ของ[[อนุกรม]]หรือ[[ปริพันธ์]]ใดๆใด ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผลลัพธ์ของ[[ค่าสัมบูรณ์]]ของตัวบวกหรือปริพัทธ์ปริพันธ์ (integrand) นั้นมีค่าอยู่ใน[[เซตจำกัด]] คุณสมบัติของการลู่เข้าสัมบูรณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดเรียงใหม่ของผลคูณของผลบวก
 
หากจะระบุให้เจาะจงกว่านี้ กำหนดให้อนุกรม <math>\sum_{n=0}^\infty a_n</math> จะเรียกได้ว่าลู่เข้าสัมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ <math>\sum_{n=0}^\infty \left|a_n\right| < \infty</math>
21

การแก้ไข