ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ผู้ประกาศข่าวสุดสัปดาห์
* พิธีกรรายการท่องเที่ยวเชิงสารคดี รายการร้อยฝันพันเส้นทาง [[สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี]]
* ผู้สื่อข่าว สายเฉพาะกิจ [[ช่อง 7 เอชดี|สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* ผู้ประกาศข่าวช่วงคิดรอบทิศ รายการเด็ดเศรษฐกิจ
* ผู้ประกาศข่าวเด็ด 7 สี
* ผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยง
* ผู้ประกาศข่าว[[ช่อง 7 สี]]
* ผู้ประกาศ[[ข่าวเวิร์คพอยท์ 23]]
 
=== ปัจจุบัน ===
* รองผู้อำนวยการ[[ข่าวเวิร์คพอยท์ 23]]
* ผู้ประกาศ[[ข่าวเวิร์คพอยท์ 23]]
* ผู้ประกาศข่าวรายการ '''ตลาดข่าวเวิร์คพอยท์''' คู่กับ [[อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ]] และ [[ตรัย นุ่มแก้ว]] ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 05:00 - 06:20 น.
* ผู้ประกาศข่าวรายการ '''ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์''' คู่กับ [[บรรจง ชีวมงคลกานต์]] และ [[อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ]] ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06:20 - 07:00 น.
9,383

การแก้ไข