ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

 
== พื้นที่มหาวิทยาลัย ==
[[ไฟล์:WU1.jpg|250px|thumbnail|right|ป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]
 
=== พื้นที่นครศรีธรรมราช ===
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี [[อำเภอท่าศาลา]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] 80160
* ที่ตั้ง : วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เลขที่ 73 อาคารวิทยาคาร 1 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10400
* ที่ตั้ง : วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เลขที่ 87 อาคารวิทยาคาร 3 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10300
 
<gallery>
ภาพ:Logo_WBG.png|อุทยานพฤกษศาสตร์
ภาพ:Logo_WUSTP.png|อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพ:Logo_WUSF.png|ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
[[ไฟล์ภาพ:WU1Logo_WUH.jpgpng|250px|thumbnail|right|ป้ายศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]
ภาพ:Logo_WUVH.png|โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
</gallery>
 
== กิจกรรมมหาวิทยาลัย ==
5,927

การแก้ไข