เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

Spanning Tree Protocal ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Spanning tree protocol: สะกดผิด protocal -> protocol
72,222

การแก้ไข