ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [http://anti-aging.mfu.ac.th// สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ]
{{ล่าง}}
 
และในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเปิดสำนักวิชาใหม่ ดังนี้
* สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2556)
* สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2557)
* สำนักวิชาจีนวิทยา (ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้พัฒนามาจากสาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์)
* สำนักวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
=== การก่อตั้งสำนักวิชา ===
5,962

การแก้ไข