ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช"

}}
| valign = "top" |[http://www.sct.nstru.ac.th/ ST-NSTRU]
 
|-
| valign = "top" | [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช|วิทยาลัยดุริยางคศิลป์]] <br> (College of Music)
| valign = "top" | –
| valign = "top" | –
| valign = "top" | –
| valign = "top" |
 
|-
5,964

การแก้ไข