ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
<!--
== รายชื่อทางแยก ==
{{ทางแยก/เริ่ม
{{ทางแยก/เริ่ม|width = auto| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน| หมายเลข = 228| ทิศทาง = ชุมแพ−หนองบัวลำภู| อ้างอิง = }}
| width = auto
{{ทางแยก/ส่วน|ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน| หมายเลข = 228| ทิศทาง = ชุมแพ−สีชมพู}}
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
{{ทางแยก|จังหวัด = ขอนแก่น|pspan =2| กม. = 0+000| ชื่อ = ทางแยกโรงพยาบาลชุมแพ| ขนาด = 2| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|228}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12|ถนนมลิวรรณ]] ไป [[อำเภอชุมแพ|อ.ชุมแพ]], [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]}}
| หมายเลข = 228
{{ทางแยก|ต่อ=yes|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|12}} [[ถนนมลิวรรณ]] ไป [[อำเภอคอนสาร|อ.คอนสาร]], [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|12}} ถนนมลิวรรณ ไป [[อำเภอหนองเรือ|อ.หนองเรือ]], [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]}}
| ทิศทาง = ชุมแพ-หนองบัวลำภู
{{ทางแยก|กม.=15+500|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|R|ขก.3026}} ทางหลวงชนบท ขก.3026 ไป [[บ้านหนองเขียด|อ.ชุมแพ]], [[อำเภอภูผาม่าน|อ.ภูผาม่าน]]}}
}}
{{ทางแยก/ส่วน|ประเภท=ทางหลวงแผ่นดิน|หมายเลข=228|ทิศทาง=สีชมพู–ศรีบุญเรือง}}
{{ทางแยก/ส่วน
{{ทางแยก|จังหวัด=หนองบัวลำภู|pspan=2|กม.=54+000|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|2038}}ไป [[อำเภอหนองนาคำ|อ.หนองนาคำ]], [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]}}
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
{{ทางแยก|กม.=61+000|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|2420}} ทล.2420 ไป [[อำเภอนากลาง|อ.นากลาง]],[[จังหวัดเลย|เลย]]}}
| หมายเลข = 228
{{ทางแยก|กม.=62+000|ขวา={{ป้ายทางหลวง|R|นภ.3015}} ทางหลวงชนบท นภ.3015 ไป [[อำเภอโนนสัง|อ.โนนสัง]]}}
{{ทางแยก/ส่วน|ประเภท=ทางหลวงแผ่นดิน|หมายเลข=228| ทิศทาง =ศรีบุญเรือง– ชุมแพ-หนองบัวลำภู}}
}}
{{ทางแยก|จังหวัด=หนองบัวลำภู|pspan=1|กม.=85+692|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|2146}} ทล.2146 ไป [[อำเภอโนนสัง|อ.โนนสัง]] , [[อำเภออุบลรัตน์|อ.อุบลรัตน์]] ,[[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]}}
{{ทางแยก
{{ทางแยก|กม.=87+800|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|210}} [[ถนนพระวอพระตา]] ไป [[อำเภอนากลาง|อ.นากลาง]], [[จังหวัดเลย|เลย]]| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|210}} ถนนหนองบัวลำภู-อุดรธานี ไป [[อำเภอหนองวัวซอ|อ.หนองวัวซอ]], [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]}}
| จังหวัด = ขอนแก่น
| pspan = 2
| กม. = 0.000
| ชื่อ = แยกโรงพยาบาลชุมแพ
{{ทางแยก|ต่อ=yes| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|12}} {{AH|16|T}} [[ถนนมลิวรรณ]] ไป [[อำเภอคอนสาร|อ.คอนสาร]] , [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|12}} ถนนมลิวรรณ ไป [[อำเภอหนองเรือ|อ.หนองเรือ]], [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]}}
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|12}} {{AH|16|T}} [[ถนนมลิวรรณ]] ไป [[อำเภอหนองเรือ|อ.หนองเรือ]] , [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 15.120
| ชื่อ = แยกโนนหัวนา
{{ทางแยก|กม.=15+500| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|R|ขก.3026}} ทางหลวงชนบท ขก.3026 ไป [[บ้านหนองเขียด|อ.ชุมแพ]], [[อำเภอภูผาม่าน|อ.ภูผาม่าน]]}}
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = หนองบัวลำภู
| pspan = 5
| กม. = 54.000
| ชื่อ =
{{ทางแยก|จังหวัด=หนองบัวลำภู|pspan=2|กม.=54+000| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2038}}ไป [[อำเภอหนองนาคำ|อ.หนองนาคำ]], [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]}}
}}
{{ทางแยก
| กม. = 61.100
| ชื่อ =
{{ทางแยก|กม.=61+000| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2420}} ทล.2420 ไป [[อำเภอนากลาง|อ.นากลาง]],[[จังหวัดเลย|เลย]]}}
}}
{{ทางแยก
| กม. = 62.200
| ชื่อ =
{{ทางแยก|กม.=62+000| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|R|นภ.3015}} ทางหลวงชนบท นภ.3015 ไป [[อำเภอโนนสัง|อ.โนนสัง]]}}
}}
{{ทางแยก
| กม. = 85.692
| ชื่อ = แยกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
{{ทางแยก|จังหวัด=หนองบัวลำภู|pspan=1|กม. ขวา = 85+692|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|2146}} ทล.2146 ไป [[อำเภอโนนสัง|อ.โนนสัง]] , [[อำเภออุบลรัตน์|อ.อุบลรัตน์]] ,[[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]}}
}}
{{ทางแยก
| กม. = 87.800
| ชื่อ = แยกหนองบัวลำภู
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|210}} [[ถนนพระวอพระตา]] ไป [[อำเภอนากลาง|อ.นากลาง]], [[จังหวัดเลย|เลย]]
{{ทางแยก|กม.=87+800|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|210}} [[ถนนพระวอพระตา]] ไป [[อำเภอนากลาง|อ.นากลาง]], [[จังหวัดเลย|เลย]]| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|210}} ถนนหนองบัวลำภู-อุดรธานี ไป [[อำเภอหนองวัวซอ|อ.หนองวัวซอ]], [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]}}
}}
{{ทางแยก/จบ}}
 
61

การแก้ไข