ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟชั่นไอส์แลนด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับไอโอเอส
แฟชั่นไอส์แลนด์ ออกแบบอาคารในท้องเรื่อง "สถานีกลาง" (Grand Station) โดยแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นสถานีต่าง ๆ และเดอะพรอมานาด ออกแบบอาคารในท้องเรื่อง "หมู่บ้านอังกฤษ" (English Village) เน้นสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษร่วมสมัย โดยมีพื้นที่สำคัญดังนี้
=== แฟชั่นไอส์แลนด์ ===
* [[ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอส์แลนด์]] สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ และร้านค้าในกลุ่มเซ็นทรัล
** ท็อปส์ มาร์เก็ต
** บีทูเอส
ผู้ใช้นิรนาม