ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้เปนเลขอารบิก)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|สังกัด = [[มหานิกาย]]
|วุฒิ = [[นักธรรมชั้นเอก]]<br/>[[เปรียญธรรม 6 ประโยค]]
|ตำแหน่ง = ผู้ช่วยเจ้าอาวาส[[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]] ประธาน[[มูลนิธิร่มฉัตร]] กรรมการมหาเถรสมาคม
|รางวัล =
|ลิขิต =
844

การแก้ไข