ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมอลำ"

เพิ่มขึ้น 334 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประเภทของทำนองการลำ ==
การแสดงหมอลำ ยังมีการลำทำนองต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะการลำ ทำนอง และสังวาส ที่แตกต่างกันไปตามถิ่นต่าง ๆ ในภาคอีสาน มีดังนี้
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม