ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
:เหมือนนกอินทรีอันสูงส่งของเราในการบิน
:แซมเบียจงสรรเสริญพระองค์
:ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งและอิสระ
</poem>
|-
:อวยพรประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ของเรา
:แซมเบีย แซมเบีย แซมเบีย
:ผู้ชายที่เป็นอิสระเรายืนหยัดจะยืน
:ภายใต้ธงชาติของแผ่นดินของเรา
</poem>
ผู้ใช้นิรนาม