ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวเยอรมัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|pop3 = 12,000,00
|ref3 =
|region4 = {{flagcountry|NetherlandsArgentina}}
|pop4 = 3681,512000,00
|ref4 =
|region5 = {{flagcountry|United KingdomFrance}}
|pop5 = 16509,679000
|ref5 =
|region6 = {{flagcountry|ItalyRussia}}
|pop6 = 310406,900500
|ref6 =
|region7 = {{flagcountry|PolandNetherlands}}
|pop7 = 148368,000512
|ref7 =
|region8 = {{flagcountry|SpainUnited Kingdom}}
|pop8 = 15316,245679
|ref8 =
|region9 = {{flagcountry|HungaryItaly}}
|pop9 = 15310,650900
|ref9 =
|region10 = {{flagcountry|MexicoPoland}}
|pop10 = 15148,000
|ref10 =
|region11 = {{flagcountry|BelgiumSpain}}
|pop11 = 14153,574245
|ref11 =
|region12 = {{flagcountry|Norway}}
|region12 = [[#Geographic distribution|see below]]; see also [[Ethnic Germans]].
|pop12 = 20,000
|ref12 =
|region13 = {{flagcountry|Hungary}}
|pop13 = 15,650
|ref13 =
|region14 = {{flagcountry|Mexico}}
|pop14 = 15,000
|ref14 =
|region15 = {{flagcountry|Belgium}}
|pop15 = 14,574
|ref15 =
|region16 = {{flagcountry|Sweden}}
|pop16 = 13,600
|ref16 =
|region12region17 = [[#Geographic distribution|see below]]; see also [[Ethnic Germans]].
|langs=German: [[High German]] ([[Upper German]], [[Central German]]), [[Low German]] (see [[German dialects]])
|rels=โรมันคาทอลิก, โปรเตสแตนต์ (โดยส่วนมากนับถือ [[ลูเทอแรน|นิกายลูเทอแรน]])
ผู้ใช้นิรนาม