ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

<!-- โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป -->
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.39017|lon_deg=99.97139|position=left|mark=gold pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช|มหาราชนครศรีธรรมราช]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.19122|lon_deg=99.61870|position=leftright|mark=gold pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลทุ่งสง|ทุ่งสง]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=9.00813|lon_deg=99.90307|position=right|mark=gold pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลสิชล|สิชล]]}}}}
<!-- โรงพยาบาลชุมชน -->
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.04782|lon_deg=100.28612|position=right|mark=brown pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลหัวไทร|หัวไทร]]}}}}
<!-- โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข -->
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.36779|lon_deg=100.04366|position=right|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช|ศูนย์อนามัยที่ 11]]}}}}
<!-- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น -->
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.64242|lon_deg=99.91305|position=left|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.49826|lon_deg=99.95432|position=right|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ|ค่ายวชิราวุธ]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.41718|lon_deg=99.96512|position=right|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.02966|lon_deg=99.65030|position=right|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร|ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.18543|lon_deg=99.61556|position=left|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)|กาชาดสิริธร]]}}}}
<!-- โรงพยาบาลเอกชน -->
}}
6,075

การแก้ไข