ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลขามใหญ่"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
 
ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]เพื่อเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและยกฐานะของ[[เทศบาลตำบลขามใหญ่]]เป็น ''เทศบาลนครขามใหญ่'' โดยยุบ[[ตำบลปทุม|เทศบาลตำบลปทุม]] เพื่อควบรวมเข้ากับ[[ตำบลไร่น้อย|องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย]]และ[[เทศบาลตำบลขามใหญ่]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดตั้งเป็นเทศบาลนครขามใหญ่ แต่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่<ref name=khamyai>{{cite web|url=https://mgronline.com/local/detail/9630000022820|title=ไม่คืบ! ชาวบ้านทวงถามค้านควบรวมเทศบาลนครขามใหญ่|date=6 March 2020|accessdate=10 November 2020|author=ผู้จัดการออนไลน์|website=Mgronline.com|archivedate=9 November 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201109175302/https://mgronline.com/local/detail/9630000022820}}</ref>
==ประวัติ==
ตำบลขามใหญ่ได้รับการจดตั้งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462 ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองอุบลราชธานี ในช่วงราวปี พ.ศ. 2532 มีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่<ref name=tambon/>
{|
|valign="top" width=10%|
10,132

การแก้ไข