ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนนทรีวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
| principal_label = ผู้อำนวยการ
| principal = นางสาวสุวภี อุ้ยนอง<br><small>(รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง)</small>
| viceprincipal_label = รองผู้อำนวยการ
| viceprincipal = นางสาวสุวภี อุ้ยนอง<br>นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล<br>นางสาวลดาวัลย์ ชั้นประดับ<br>นางสาวนันท์นภัส จำปารัตน์
| free_label = ต้นไม้
| free_text = [[นนทรี|ต้นนนทรี]]
| นักเรียน = 1,731 คน (25622563)
| website = [http://www.nonsi.ac.th www.nonsi.ac.th]
}}
1,016

การแก้ไข