ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
</poem>
|<poem>
:ยืนหยัดและยืนร้องเพลงแซมเบีย ความภูมิใจและอิสระ
:ดินแดนแห่งการทำงานและความสุขในความสามัคคี
:เหยื่อในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา''
5,531

การแก้ไข