ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญสม มาร์ติน"

The referenced source appears to be no longer available.
(สิ่งสำคัญที่ท่านทำในขณะดำรงตำแหน่ง รมต.ศึกษาฯ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(The referenced source appears to be no longer available.)
 
== ประวัติ ==
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2465 เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ<ref>{{cite web|url= http://www.fourfourtwo.com/th/features/thristng-od-aekhngluukkhruengaithyyukhaihmphuuthuukkhnphbodyekm-fm |title= ทริสตอง โด : แข้งลูกครึ่งไทยยุคใหม่ผู้ถูกค้นพบโดยเกม FM! |author=|date= 25 สิงหาคม 2558 |work= FourFourTwo |publisher= |accessdate=25 สิงหาคม 2558}}</ref> สำเร็จการศึกษาจาก[[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]]<ref>[http://lpshofame.blogspot.com/2009/07/01.html Lampang Soccer Hall of Fame]</ref> [[โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง]] [[โรงเรียนอัสสัมชัญ]]<ref>http://www.acn.ac.th/2009/gymkhana/history.html</ref> แพทยศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์]] ในปี พ.ศ. 2488 และได้เป็นอาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์อยู่ในระยะสั้น ๆ แล้วจึงย้ายไปอยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนได้รับปริญญามหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์และโรคเมืองร้อนจากมหาวิทยาลัยทูเลน เมื่อปี พ.ศ. 2492
 
เมื่อกลับจากศึกษาต่างประเทศมาแล้ว ได้เข้ามาปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพลศึกษา จนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายระดับของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพลศึกษา รองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุด คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6

การแก้ไข