ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีอีซีเวิลด์"

เพิ่มขึ้น 93 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
** บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจบริหาร "สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท" ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ [[อสมท|บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]] ถึงวันที่ 25 มีนาคม [[พ.ศ. 2563]] โดยที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเวลาออกอากาศทั้งหมด และทำหน้าที่จัดผังรายการให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป้าหมายในการมีผู้ชมสูงสุดตลอดเวลา
** บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด - เป็นบริษัทผู้ถือใบอนุญาตประกอบการช่อง[[โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย|โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล]]จาก [[กสทช.]]​ เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572 โดยได้ทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายระบบยูเอชเอฟสำหรับดิจิทัลกับ[[องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย]] โดยสัญญามีผลระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2571 และดำเนินธุรกิจบริหารช่องโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่จำนวน 3 ช่อง 3 ประเภท ได้แก่
*** ช่องความคมชัดละเอียดสูง "[[ช่อง 3 เอชดี]] ช่อง 33" ออกอากาศเนื้อหาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แบบคู่ขนานจากความยินยอมของ กสท. ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาในตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้นำย้ายสัญลักษณ์ระบบทีวีแอนะล็อกกลับไปไว้ที่มุมบนขวา ปรับให้ปัดเงาเพิ่มเป็น 3 มิติ แล้วเติมคำว่าตัวอักษร HD ต่อท้าย เป็นสัญลักษณ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ "ช่อง 3 กด 33" ในระบบทีวีดิจิทัลจนถึงปัจจุบัน
*** ช่องความคมชัดละเอียดปกติ "[[ช่อง 3 เอสดี]] ช่อง 28" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
*** ช่องความคมชัดละเอียดปกติสำหรับเด็กและครอบครัว "[[ช่อง 3 แฟมิลี]] ช่อง 13" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
8,436

การแก้ไข