ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดมะทาย"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
 
==โรงเรียนวัดมะทายในปัจจุบัน==
'''โรงเรียนวัดมะทาย''' มีพื้นที่ประมาณ 2212 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนสองระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.2-อ.3) และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวนชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียน
 
==อาคารสถานที่ต่างๆในโรงเรียน==
694

การแก้ไข