ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวในพระราชสำนัก"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
** [[สิทธิชาติ บุญมานนท์]]
** [[ธัญญะ วงศ์นาค]]
** [[นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา]]
** [[นลธวัช พรหมจินดา]]
** [[สาธิต ยุวนันทการุณ]]
** [[อภิญญา เจริญวงศ์]]
 
* '''[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก]]'''
** [[ยงยุทธ มัยลาภ]]
** [[กรสุมา เจียมสระน้อย]]
** [[ปฏิมากร ใจอ่อน]]
659

การแก้ไข