ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี"

* ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ
* ผู้ประกาศข่าวสุดสัปดาห์
* พิธีกรรายการท่องเที่ยวเชิงสารคดี รายการร้อยฝันพันเส้นทาง [[สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี]]
* ผู้สื่อข่าว สายเฉพาะกิจ [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* ผู้ประกาศข่าวช่วงคิดรอบทิศ รายการเด็ดเศรษฐกิจ
* ผู้ประกาศข่าวเด็ด 7 สี
* ผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยง
* ผู้ประกาศข่าว[[ช่อง 7 สี]]
* ผู้ประกาศ[[ข่าวเวิร์คพอยท์ 23]]
 
1,115

การแก้ไข