ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

| website = [http://www.nong-bo.go.th/ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ]
}}
'''ตำบลหนองบ่อ''' เป็นตำบลใน[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร<ref name=nongbo>{{cite web|url=http://www.nong-bo.go.th/index.php/about-us/general|title=สภาพทั่วไป|author=องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ|date=2016|accessdate=6 December 2020|archivedate=21 February 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200221043125/http://www.nong-bo.go.th/index.php/about-us/general}}</ref> และมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 13 ชุมชน (หมู่) พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 
ประชากรส่วนใหญ่พูด[[ภาษาไทยถิ่นอีสาน]] สำเนียงลาวกลาง<ref name=nongbo/>
 
 
 
==ขนาดและที่ตั้ง==
ตำบลแจระแมหนองบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกรู) มีขนาดพื้นที่ 51.01 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ของ[[เทศบาลเมืองแจระแม]] 50 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ของ[[เทศบาลตำบลอุบล]] 1.01 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้<ref name=maeung2>{{cite web|url=http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/general|author=เทศบาลเมืองแจระแม|date=2012|accessdate=12 November 2020|website=Jaeramair.go.th|title=ประวัติความเป็นมา|archivedate=6 August 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200806095944/http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/general}}</ref>
:ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองขอน]] และ[[ตำบลขามใหญ่]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]]
:ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองกินเพล]] [[อำเภอวารินชำราบ]]
10,164

การแก้ไข