ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไอริช"

ลดลง 175 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
==อ้างอิง==
 
*Caerwyn Williams, J.E. & Ní Mhuiríosa, Máirín (ed.). ''Traidisiún Liteartha na nGael''. An Clóchomhar Tta 1979.
 
*De Brún, Pádraig. ''Scriptural Instruction in the Vernacular: The Irish Society and Its Teachers 1818-1827''. Dublin Institute for Advanced Studies 2009. ISBN 978-1-85500-212-8
 
*Fitzgerald, Garrett, ‘Estimates for baronies of minimal level of Irish-speaking amongst successive decennial cohorts, 117-1781 to 1861-1871,’ Volume 84, ''Proceedings of the Royal Irish Academy '' 1984.
 
*McMahon, Timothy G.. ''Grand Opportunity: The Gaelic Revival and Irish Society, 1893-1910''. Syracuse University Press 2008. ISBN 978-0-8156-3158-3
 
*Ó Gráda, Cormac. 'Cé Fada le Fán' in ''Dublin Review of Books'', Issue 34, May 6, 2013:
<nowiki>http://www.drb.ie</essays/c%C3%A9-fada-le-f%C3%A1n.nowiki>
 
*Kelly, James & Mac Murchaidh, Ciarán (eds.). ''Irish and English: Essays on the Linguistic and Cultural Frontier 1600-1900''. Four Courts Press 2012. ISBN 978-1846823404
 
*Ní Mhunghaile, Lesa. 'An eighteenth century Irish scribe's private library: Muiris Ó Gormáin's books' in ''Proceedings of the Royal Irish Academy'', Volume 110C, 2010, pp. 239-276.
 
*Ní Mhuiríosa, Máirín. ‘Cumann na Scríbhneoirí: Memoir’ inMemoirin ''Scríobh 5'', ed. Seán Ó Mórdha. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta 1981.
 
*Ó hÓgáin, Dáithí. ''Labhrann Laighnigh: Téacsanna agus Cainteanna ó Shean-Chúige Laighean''. Coiscéim 2011.
 
*Ó Laoire, Muiris. '‘Language Use and Language Attitudes in Ireland’ in ''Multilingualism in European Bilingual Contexts : Language Use and Attitudes'', ed. David Lasagabaster and Ángel Huguet. Multilingual Matters Ltd 2007. ISBN 1-85359-929-8
 
*Williams, Nicholas. ‘Na Canúintí a Theacht chun Solais’ i ''Stair na Gaeilge'', ed. Kim McCone and others. Maigh Nuad 1994. ISBN 0-901519-90-1
 
==แหล่งข้อมูลอื่น ==
11

การแก้ไข