ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลขามป้อม (อำเภอเขมราฐ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = ขามป้อม
| english = Kham Pom
| image_map = File:ตำบลขามป้อม.png
| | map_caption = แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลขามป้อม
| area = 72.453
| province = อุบลราชธานี
10,164

การแก้ไข