ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
</poem>
|<poem>
:ยืนยืนหยัดและร้องเพลงแซมเบีย ภูมิใจและอิสระ
:ดินแดนแห่งการทำงานและความสุขในความสามัคคี
:เหยื่อในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา''
</poem>
|<poem>
:จงสรรเสริญแก่พระเป็นเจ้า
:
:จงสรรเสริญ จงสรรเสริญ จงสรรเสริญ
:
:อวยพรประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ของเรา
:
:แซมเบีย แซมเบีย แซมเบีย
:
:ผู้ชายที่เป็นอิสระเรายืนหยัด
:
:ภายใต้ธงชาติของแผ่นดินของเรา
</poem>
|}
5,531

การแก้ไข