ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{เพิ่มอ้างอิง}} <!-- บางย่อหน้าไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา -->
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระเชษฐาธิราช<br>เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
| image = Chakrabongse Bhuvanath.png
| title = เจ้าฟ้าชั้นพิเศษ<br>กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
| succession = เสนาธิการทหารบก
| birth_date = {{วันเกิด|2426|3|3}}
| death_style = ทิวงคต
ผู้ใช้นิรนาม