ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
:''เหยื่อในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา''
:''เราชนะการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ''
:''ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งและเสรีอิสระ''
;บทที่ 2
:''แอฟริกาคือบ้านเกิดของเรา''
 
:''แฟชั่นที่มีและได้รับพรจากมือที่ดีของพระเจ้า''
:''ให้เราทุกคนเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียว''
:''พี่น้องใต้แสงตะวัน''
:''ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งและอิสระ''
;บทที่ 3
 
5,531

การแก้ไข