ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศรัณย่า ชุณหศาสตร์"

 
===การศึกษา===
ศรัณย่าเข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนชาลีสมุทร ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ตอนต้น ม. 3 ศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมที่[[โรงเรียนราชวินิตบางเขน]] ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 - 6 จบที่[[โรงเรียนราชวินิตบางเขน]] สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะ[[มนุษย์ศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 และเข้าร่วมพิธีรับปริญญาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<ref name="รับปริญญาบัตร">{{citeweb|url=https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_631661|title=เจด้า ศรัณย่า รับปริญญาบัตร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560|author= |date= 20 พฤศจิกายน 2560|work=|publisher=ข่าวสด|accessdate= 25 เมษายน 2562}}</ref>
 
===สู่วงการบันเทิง===
21,488

การแก้ไข