ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|country = อิตาลี
|government_type = [[รัฐเดี่ยว]] [[เทวาธิปไตย]] [[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]] [[ราชาธิปไตยโดยเลือกตั้ง]]
|life_span = 754–1870<br>([[Roman Republic (18th century)|1798–1799]], [[นโปเลียนและโรมันคาทอลิก#รัฐสันตะปาปา|1809–1814]] and [[Roman Republic (19th century)|1849]])
|
|year_start = ค.ศ. 754
|year_end = ค.ศ. 1870
5,531

การแก้ไข