ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|image_flag= Flag of the Papal States (1825-1870).svg
|flag= ธงชาตินครรัฐวาติกัน
|flag_type = ธงชาติ (ค.ศ. 1825–1870)
|image_coat = CoA Pontifical States 02.svg
|symbol_type = ตราแผ่นดินจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19
5,531

การแก้ไข