ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมประสิทธิ์"

เพิ่มขึ้น 25 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ทําให้ง่านขึ้น)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
::<math>7x^2 - 3xy + 1.5 + y\,</math>
สามพจน์แรกมีสัมประสิทธิ์เป็น 7, −3 และ 1.5 ตามลำดับ (พจน์ที่สามไม่มีตัวแปร ดังนั้นพจน์ดังกล่าวจึงเป็นสัมประสิทธิ์โดยตัวเอง เรียกว่า[[พจน์คงตัว]]หรือสัมประสิทธิ์คงตัวของนิพจน์) ส่วนพจน์สุดท้ายไม่ปรากฏการเขียนสัมประสิทธิ์อย่างชัดเจน แต่ปกติจะพิจารณาว่ามีสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1 เนื่องจากการคูณด้วยตัวประกอบนี้จะไม่ทำให้พจน์เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งที่สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนดังเช่นตัวอย่างดังกล่าว แต่ก็สามารถเป็นพารามิเตอร์ของข้อปัญหาได้เช่นในประโยคต่อไปนี้
::<math>ax^2 + bx + c\,</math>
::A^2
พารามิเตอร์ ''a'', ''b'' และ ''c'' จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นตัวแปร
 
146,517

การแก้ไข