ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกียวโต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
* [[ฮิเดะกิ ฟุกะวะ]] - ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
* [[ชินิจิโระ โทะโมะนะกะ]] - ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
* [[เคนอิจิ ฟุกุอิ]] - ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี
* [[ซุซุมุ โทะเนะงะวะ]] - ได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทย์
* [[ริวจิ โนะโยะริ]] - ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี
* [[มะโกะโตะ โคะบะยะชิ]] - ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
* [[โทะชิฮิเดะ มะสุกะวะ]] - ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
 
=== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงชาวไทย ===
* [[ชิต เหล่าวัฒนา|รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา]] - นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย
* [[ลักขณา ปันวิชัย]] - ในชื่อนามปากกาว่า "คำ ผกา" นักเขียนชาวไทย<ref name="positioningmag">http://www2.positioningmag.com/magazine/Details.aspx?id=40976</ref>
* [[สุวินัย ภรณวลัย|รศ. ดร. สุวินัย ภรณวลัย]] - อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
== อันดับมหาวิทยาลัย ==
ผู้ใช้นิรนาม