ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ท.ช.|2483}}<ref>, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/D/1897_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม 57, ตอน 0 ง, 1 ตุลาคม พ.ศ. 2483, หน้า 1898</ref>
{{ป.ม.|2484}}<ref>, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/2942.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม 58, ตอน 0 ง, 18 กันยายน พ.ศ. 2484, หน้า 3160</ref>
* .ศ. 2484 มงกุฏอิตาเลียนชั้นที่ 1
 
== อ้างอิง ==
31

การแก้ไข