ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เมื่อเดินทางกลับมายังประเทศสยาม ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้มีบรรดาศักดิ์และราชทินนามเป็น '''''หลวงสิริราชไมตรี''''' ถือศักดินา ๖๐๐ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2468<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/1749.PDF พระราชทานบรรดาศักดิ์] </ref>
 
ต่อมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จแล้ว หลวงสิริราชไมตรีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีแทนที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง (รัฐมนตรีลอย) และต่อมาได้เป็นราชเลขานุการในพระองค์[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]] ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 
ปี พ.ศ. 2481 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี จนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ครอบครัวได้อพยพไปอยู่ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จนสงครามสงบในปี พ.ศ. 2488 จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำกระทรวง และในปี พ.ศ.2490 ได้โอนไปรับราชการที่กระทรวงการคลังและออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเมื่อต้นปี พ.ศ. 2492
 
เมื่อออกจากราชการได้เป็นกรรมการในสมาคมสหายสงครามในพระบรมราชูปถัมภ์และได้ร่วมบุกเบิกการทำป่าไม้ และเหมืองแร่ ซึ่งเป็นสัมปทาน ที่รัฐบาลให้แก่ทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 หลวงสิริราชไมตรีเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงจนเมื่ออายุใกล้ 90 ปี ได้หกล้มกระดูกข้อสะโพกขวาหัก หลังจากหายป่วยไม่นานก็อ่อนกำลังลงเดินไม่ได้ และได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2534 รวมอายุได้ 93 ปี 2 เดือน
 
== ครอบครัว ==
# นางสาวพรพงา สิงหเสนี (Suzanne)
# นางสาวพรระพี สิงหเสนี (Angela)
 
== ประวัติการศึกษา ==
* พ.ศ. 2450 โรงเรียนบพิตรพิมุข
* พ.ศ. 2453 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
* พ.ศ. 2454 โรงเรียนราชวิทยาลัย
* พ.ศ. 2460 โรงเรียนกฏหมาย
* พ.ศ. 2468 Ecole Libre des Sciences Politiques, Paris
 
== ยศ ==
* พ.ศ. 2459 มหาดเล็กวิเศษ
* 28 สิงหาคม พ.ศ. 2468 รองอำมาตย์ตรี<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/1750.PDF พระราชทานยศ] </ref>
* พ.ศ. 2465 รองอำมาตย์ตรี
* พ.ศ. 2468 อำมาตย์ตรี
* 28 สิงหาคม พ.ศ. 2468 รองอำมาตย์ตรี หลวงสิริราชไมตรี <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/1750.PDF พระราชทานยศ] </ref>
 
== ตำแหน่งหน้าที่ ==
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
* พ.ศ. 2459 นักเรียนล่ามกระทรวงยุติธรรม
* พ.ศ. 2460 พลทหารรถยนต์กระทรวงกลาโหม
* พ.ศ. 2461 นายสิบตรี
* พ.ศ. 2462 เสมียนฝึกหัดกระทรวงการต่างประเทศ
* พ.ศ. 2463 นักเรียนผู้ช่วยสถานทูต
* พ.ศ. 2466 ผู้ช่วยชั้นหนึ่ง
* พ.ศ. 2469 เลขานุการตรี
* พ.ศ. 2475 เจ้ากรม
* พ.ศ. 2476 รัฐมนตรีแทนเลขานุการคณะรัฐมนตรี
* พ.ศ. 2476 รัฐมนตรีหัวหน้ากองการโฆษณา
* พ.ศ. 2476 เจ้ากรมกระทรวงการต่างประเทศ
* พ.ศ. 2477 เลขานุการเอก กระทรวงการต่างประเทศ
* พ.ศ. 2477 เลขานุการเอกสถานทูต ณ กรุงลอนดอน
* พ.ศ. 2477 ราชเลขานุการในพระองค์ ณ เมืองโลซานน์
* พ.ศ. 2481 อัครราชทูตประจำประเทศอิตาลี
* พ.ศ. 2489 อัครราชทูตประจำกระทรวง
* พ.ศ. 2490 กระทรวงการคลัง
* พ.ศ. 2492 ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเกียรติยศ ==
* พ.ศ. 2472 เลยอง ดอนเนอร์ ชั้น 5
* พ.ศ. 2472 ม.ช., จ.ม., ท.ม.
{{ท.ช.|2483}}<ref>, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/D/1897_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม 57, ตอน 0 ง, 1 ตุลาคม พ.ศ. 2483, หน้า 1898</ref>
{{ป.ม.|2484}}<ref>, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/2942.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม 58, ตอน 0 ง, 18 กันยายน พ.ศ. 2484, หน้า 3160</ref>
* ฑ.ศ. 2484 มงกุฏอิตาเลียนชั้นที่ 1
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* สายสกุลสิงหเสนี, บรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพนางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี ป.ภ., ท.ช., 3 พฤศจิกายน 2541, หน้า 181
 
 
{{คณะราษฎร}}
31

การแก้ไข