ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอคทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง"

** ทพ.พิชัย ปิตุวงศ์ (วันจันทร์ - ศุกร์)
** จิรายุ จับบาง (วันจันทร์ - ศุกร์)
** ศุภชัย จิวะอุดมทรัพย์ (วันจันทร์ - ศุกร์) พิธีกรแทน
** ฤทธิกร การะเวก (วันเสาร์ - อาทิตย์)
** เจษฎา ศรีวิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)
4,215

การแก้ไข