ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ม.ป.ช.|2456}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/1961.PDF</ref>
{{ม.ว.ม.|2463}}<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/3618.PDF </ref>
{{ป.ช.|2428}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/062/541_1.PDF</ref>
{{ป.ม.|2428}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/061/536.PDF</ref>
{{ร.ด.ม.(ผ)|2436}} (ฝ่ายทหาร)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/037/403.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๗, ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๔๐๓</ref><ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/027/444_1.PDF</ref>
{{ร.ด.ม.(ศ)|2436}} (ฝ่ายทหาร)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/037/403.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๗, ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๔๐๓</ref><ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/027/444_1.PDF</ref>
1,454

การแก้ไข