ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรเทวนาครี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
== หลักการเบื้องต้น ==
เช่นเดียวกับ[[ตระกูลอักษรพราหมี]]อื่นๆ หลักการเบื้องต้นของอักษรเทวนาครีคือ อักษรแต่ละตัวใช้แทนเสียง[[พยัญชนะ]]ซึ่งมีเสียง[[สระ]] ''a'' (อะ) {{IPA|[ə]}} อยู่ในตัว <ref name="Salomon">Salomon, Richard (2003), "Writing Systems of the Indo-Aryan Languages", in Cardona, George & Dhanesh Jain, ''The Indo-Aryan Languages'', Routledge, 67-103, ISBN 978-0-415-77294-5.</ref> ตัวอย่างเช่นอักษร क อ่านว่า ''ka'' (กะ) อักษรสองตัว कन อ่านว่า ''kan'' (กัน) อักษรสามตัว कनय อ่านว่า ''kanay'' (กะนัย)(ไม่ออกเสียงสระท้ายคำ ยกเว้นคำที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะผสม) เป็นต้น ส่วนเสียงสระอื่นๆ หรือการตัดเสียงสระทิ้ง จะต้องมีการดัดแปลงตัวพยัญชนะของมันเองดังนี้
* [[กลุ่มพยัญชนะ]] (consonant cluster) จะถูกเขียนเป็น[[พยัญชนะผสม]] (ligature) เรียกว่า ''saṃyuktākṣara'' (สังยุกตากษะระ, สํยุกฺตากฺษร) (จาก สํยุกฺต + อกฺษร) ตัวอย่างเช่นอักษรสามตัว कनय ''kanaya'' (กะนะยะนัย) สามารถรวมได้เป็น क्नय ''knaya'' (กนัย,กะนัย), कन्य ''kanya'' (กันยะ, กนฺย), หรือ क्न्य ''knya'' (กนยะ, กฺนฺย)
* เสียงสระอื่นที่นอกเหนือจากเสียง ''a'' (อะ) จะเขียนเครื่องหมายเสริมลงบนพยัญชนะ เช่นจาก क ''ka'' (กะ) เราจะได้ के ''ke'' (เก), कु ''ku'' (กุ), की ''kī'' (กี), का ''kā'' (กา) เป็นต้น
* สำหรับสระที่ไม่มีพยัญชนะ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสระนั้นอยู่ต้นคำ หรืออยู่ถัดจากสระอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีอักษรตัวเต็มที่ใช้แทนเสียงสระนั้นเรียกว่า[[สระลอย]] ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เสียงสระ ''ū'' (อู) เขียนขึ้นโดยการเติม ू ลงไปทำให้กลายเป็น कू ''kū'' (กู) เสียงสระนี้ก็ยังมีอักษรของมันคือ ऊ ใน ऊक ''ūka'' (อูกะ) และ कऊ ''kaū'' (กะอู) อย่างไรก็ตามภาษาปัจจุบันจำนวนหนึ่งมีการใช้อักษรตัวเต็มของ अ ''a'' (อะ) มาเติมเครื่องหมายโดยปกติวิสัย กลายเป็น अूक ''ūka'' (อูกะ) และ कअू ''kaū'' (กะอู) ซึ่งคอมพิวเตอร์บางระบบไม่รองรับ
785

การแก้ไข