ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจก รัตนตั้งตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เจก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศ วิชาเอกสื่อสารมวลชน วิชาโทจิตวิทยา [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
ชีวิตครอบครัว ปัจจุบัน คุณ '''เจก รัตนตั้งตระกูล''' (ป๊อบ) สมรสกับ คุณ '''วรรณนิภา รัตนตั้งตระกูล''' (ปุ้ย) ปัจจุบันทั้งสองท่านมีบุตรีด้วยกันสองคน คือ '''ด.ญ. ปัณณ์ชญา รัตนตั้งตระกุล''' (ข้าวปั้น) หรือ รู้จักกันในนาม '''ข้าวปั้น เด็กสเมิฟWekid''' สเมิฟนักร้องขวัญใจมหาชน และ Youtuber ช่อง ข้าวปั้น Punchaya และ '''ด.ญ. สิปโปทัย รัตนตั้งตระกุล''' (โปโป) แชมป์เล่านิทานระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานฯ
 
== ประสบการณ์ทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม