ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟโกตันดะ"

(ZeroSixTwo ย้ายหน้า สถานีรถไฟโกทันดะ ไปยัง สถานีรถไฟโกตันดะ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
สถานีรถไฟโกตันดะให้บริการโดยบริษัทรถไฟดังนี้:
* [[JR ตะวันออก]] [[สายยามาโนเตะ]]
* [[รถไฟใต้ดินโทเอ]] [[รถไฟใต้ดินโทเอสายอาซากูซะ|สายอาซากูซะ]]
* [[โทกีวคอร์ปอเรชัน]] [[สายอิเกงามิ]] - สถานีต้นทาง
 
8,284

การแก้ไข