ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในประเทศไทย"

 
{| class="wikitable"
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" scope="col" | หมายเลข
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" scope="col" | ระยะทาง<br/>(กิโลเมตร)
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" scope="col" style="width: 50%" class="unsortable"| สายทาง
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" scope="col" style="width: 20%" class="unsortable"| ชื่อ
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" scope="col" style="width: 25%" class="unsortable"| สถานะ
|-
! scope="row" | [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 2|2]]
| align="right" | 6,612
| align="middle" | 21 สายทาง
| colspan="2" rowspan="3" style="background: #D3D3D3 |
|
|
|- valign="top" bgcolor="lightgreen"
|
! align="right" | 318
! align="middle" | 2 สายทาง
!
!
|- valign="top" bgcolor="#ffdead"
|
! align="right" | 361
! align="middle" | 3 สายทาง
!
!
|}
 
 
== แผนการก่อสร้าง ==
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |ลำดับ !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมายเลข !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |สายทาง !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมานเหตุ !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |ลำดับ !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมายเลข !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |สายทาง !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" | หมานเหตุ
|-
| 1. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5|M5]] || บางปะอิน–เชียงราย || เร่งช่วงรังสิต–บางปะอิน || 9. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 71|M71]] || วงแหวนรอบนอกตะวันออก–สระแก้ว || -rowspan="2" style="background: #D3D3D3 " |
|-
| 2. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6|M6]] || บางปะอิน–หนองคาย || เร่งช่วงนครราชสีมา–หนองคาย || 10. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 72|M72]] || ชลบุรี–ตราด || -
|-
| 3. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7|M7]] || กรุงเทพฯ–บ้านฉาง || กำลังก่อสร้างช่วงมาบตะพุด–บ้านฉาง || 11. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81|M81]] || บางใหญ่–กาญจนบุรี || เร่งตอนกาญจนบุรี–บ้านพุน้ำร้อน
| 4. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8|M8]] || นครปฐม–นราธิวาส || เร่งช่วงนครปฐม–ชะอำ–ชุมพร || 12. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82|M82]] || วงแหวนรอบนอกตะวันตกรอบที่ 2–ปากท่อ || เร่งตอนบ้านแพ้ว–ปากท่อ
|-
| 5. || [[ถนนกาญจนาภิเษก|M9]] || วงแหวนรอบนอกรอบที่ 2 || เร่งช่วงด้านตะวันตกโดยเป็นโครงการปรับปรุงให้มีทางเข้าออก || 13. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 83|M83]] || สุราษฎร์ธานี–ภูเก็ต || -rowspan="2" style="background: #D3D3D3 " |
|-
| 6. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 51|M51]] || เชียงใหม่–ลำปาง || - || 14. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 84|M84]]' || สงขลา–ด่านสะเดา || -
|-
| 7.|| [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 61|M61]] || ชลบุรี-หนองคาย || เร่งช่วงชลบุรี-ปราจีนบุรี || 15. || [[ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3|M91]] || วงแหวนรอบนอกรอบที่ 3 || เร่งช่วงถนนรังสิต-นครนายก - ถนนเทพรัตน <br>และเร่งช่วงถนนพระรามที่ 2 - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81
|-
| 8. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 62|M62]] || วงแหวนรอบนอกรอบที่ 2 ด้านตะวันออก–สระบุรี || - || 16. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 92|M92]] || ชลบุรี–นครปฐม || -style="background: #D3D3D3 |
|}
 
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |ลำดับ !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมายเลข !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |สายทาง !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมานเหตุ
|-
| 1. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 2|M2]] || ตาก–มุกดาหาร || -rowspan="5" style="background: #D3D3D3 " |
|-
| 2. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3|M3]] || สุรินทร์–บึงกาฬ || -
|-
| 3. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 4|M4]] || นครสวรรค์–อุบลราชธานี || -
|-
| 4. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 52|M52]] || สุพรรณบุรี–ชัยนาท || -
|-
| 5. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53|M53]] || วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 2 ด้านตะวันตก–บางปะหัน || -
|}
 
1,509

การแก้ไข