ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในประเทศไทย"

(เรียบร้อยแล้ว)
ในสมัยนาย[[อาคม เติมพิทยาไพสิฐ]] เป็นรัฐมนตรี[[กระทรวงคมนาคม]] นาย[[ธานินทร์ สมบูรณ์]] เป็นอธิบดี[[กรมทางหลวง]] และนาย[[ณรงค์ เขียดเดช]] เป็นผู้ว่าการ [[การทางพิเศษแห่งประเทศไทย]] ได้ร่วมประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงความซ้ำซ้อนของเส้นทาง และเน้นย้ำถึงภาระกิจว่า "มอเตอร์เวย์เป็นการก่อสร้างทางเชื่อมโยงระหว่างเมือง ส่วนระบบทางด่วนเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองเป็นหลัก" โดยแผนการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ของ[[กรมทางหลวง]] มีดังนี้
 
{| class="wikitable"
*|+ '''แผน 10 ปีแรก (พ.ศ. 2560–2569)''' มี 16 สายทาง รวม 3,120 กิโลเมตร เงินลงทุน 1.24 ล้านล้านบาท ได้แก่
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5|M5 บางปะอิน–เชียงราย (เร่งช่วงรังสิต–บางปะอิน)]]'''
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6|M6 บางปะอิน–หนองคาย (เร่งช่วงนครราชสีมา–หนองคาย)]]'''
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |ลำดับ !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมายเลข !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |สายทาง !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมานเหตุ !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |ลำดับ !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมายเลข !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |สายทาง !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" | หมานเหตุ
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7|M7 กรุงเทพฯ–บ้านฉาง (กำลังก่อสร้างช่วงมาบตะพุด–บ้านฉาง)]]'''
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8|M8 นครปฐม–นราธิวาส (เร่งช่วงนครปฐม–ชะอำ–ชุมพร)]]'''
#| 1. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5|M5]] || บางปะอิน–เชียงราย (|| เร่งช่วงรังสิต–บางปะอิน) || 9. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 71|M71]]''' || วงแหวนรอบนอกตะวันออก–สระแก้ว || -
# '''[[ถนนกาญจนาภิเษก|M9 วงแหวนรอบนอกรอบที่ 2 (เร่งช่วงด้านตะวันตกโดยเป็นโครงการปรับปรุงให้มีทางเข้าออก)]]'''
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 51|M51 เชียงใหม่–ลำปาง]]'''
#| 2. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 616|M616]] || บางปะอิน–หนองคาย || ชลบุรี–นครราชสีมา (เร่งช่วงท่าเรือแหลมฉบัง–ปราจีนบุรี)นครราชสีมา–หนองคาย || 10. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 72|M72]]''' || ชลบุรี–ตราด || -
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 62|M62 วงแหวนรอบนอกรอบที่ 2 ด้านตะวันออก–สระบุรี]]'''
#| 3. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7|M7]] || กรุงเทพฯ–บ้านฉาง (|| กำลังก่อสร้างช่วงมาบตะพุด–บ้านฉาง) || 11. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81|M81]]''' || บางใหญ่–กาญจนบุรี || เร่งตอนกาญจนบุรี–บ้านพุน้ำร้อน
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 71|M71 วงแหวนรอบนอกตะวันออก–สระแก้ว]]'''
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 72|M72 ชลบุรี–ตราด]]'''
#| 4. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8|M8]] || นครปฐม–นราธิวาส ( || เร่งช่วงนครปฐม–ชะอำ–ชุมพร) || 12. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82|M82]]''' || วงแหวนรอบนอกตะวันตกรอบที่ 2–ปากท่อ || เร่งตอนบ้านแพ้ว–ปากท่อ
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81|M81 บางใหญ่–กาญจนบุรี (เร่งช่วงกาญจนบุรี–บ้านพุน้ำร้อน)]]'''
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82|M82 วงแหวนรอบนอกตะวันตกรอบที่ 2–ปากท่อ (เร่งช่วงด้านบ้านแพ้ว–ปากท่อ)]]'''
#| 5. || [[ถนนกาญจนาภิเษก|M9]] || วงแหวนรอบนอกรอบที่ 2 || เร่งช่วงด้านตะวันตกโดยเป็นโครงการปรับปรุงให้มีทางเข้าออก || 13. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 83|M83]] || สุราษฎร์ธานี–ภูเก็ต]]''' || -
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 84|M84 สงขลา–ด่านสะเดา]]'''
#| 6. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 51|M51]] || เชียงใหม่–ลำปาง || - || 14. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 84|M84]]''' || สงขลา–ด่านสะเดา || -
# '''[[ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3|M91 วงแหวนรอบที่ 3]]'''
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 92|M92 ชลบุรี–นครปฐม]]'''
| 7.|| [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 61|M61]] || ชลบุรี-หนองคาย || เร่งช่วงชลบุรี-ปราจีนบุรี || 15. || [[ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3|M91]] || วงแหวนรอบนอกรอบที่ 3 || เร่งช่วงถนนรังสิต-นครนายก - ถนนเทพรัตน <br>และเร่งช่วงถนนพระรามที่ 2 - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81
|-
| 8. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 62|M62]] || วงแหวนรอบนอกรอบที่ 2 ด้านตะวันออก–สระบุรี || - || 16. || [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 92|M92]] || ชลบุรี–นครปฐม || -
|}
 
{| class="wikitable"
*|+ '''แผน 10 ปีถัดไป (พ.ศ. 2570–2579)''' เงินลงทุน 8.7 แสนล้านบาท ได้แก่
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 2|M2 ตาก–มุกดาหาร]]'''
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3|M3 สุรินทร์–บึงกาฬ]]'''
! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |ลำดับ !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมายเลข !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |สายทาง !! colspan="1" style="background-color:#003F87; color:white" |หมานเหตุ
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 4|M4 นครสวรรค์–อุบลราชธานี]]'''
|-
# '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 52|M52 สุพรรณบุรี–ชัยนาท]]'''
#| 1. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 532|M532]] วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ|| รอบที่ตาก–มุกดาหาร 2|| ด้านตะวันตก–บางปะหัน]]'''-
|-
#| 2. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3|M3]] || สุรินทร์–บึงกาฬ]]''' || -
|-
#| 3. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 4|M4]] || นครสวรรค์–อุบลราชธานี]]''' || -
|-
#| 4. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 52|M52]] || สุพรรณบุรี–ชัยนาท]]''' || -
|-
#| 5. || '''[[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6253|M6253]] || วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 2 ด้านตะวันออก–สระบุรี]]'''ตก–บางปะหัน || -
|}
 
== ทางหลวงพิเศษในอดีต ==
1,512

การแก้ไข