ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*กันจรรยา ต้นสกุล คือ เจ้าปัญญา บุตรเจ้าหนานคันธิยะ พระญาติ[[แม่เจ้าสุพรรณวดี|แม่เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี]]
*ธงสังกา
*ศรีเมือง ต้นสกุล คือเจ้าศรีเมือง บุตรแม่เจ้าอินทรลงเหลากับเจ้าศรีทิ (เจ้านายเมืองน่าน) แม่เจ้าอินทรลงเหลาเป็นธิดาพระยาพิมพิสาร
*
*
ผู้ใช้นิรนาม