ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลเฉพาะกาล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[Interregnum]]
* [[Martial law]]
* [[Provisional Revolutionary Governmentรัฐบาลปฏิวัติชั่วคราว (disambiguationแก้ความกำกวม)|Provisional Revolutionary Government]]
 
==อ้างอิง==
5,531

การแก้ไข