ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มณฑลไหหลำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
| demographics1_info2 = [[ภาษาไหหลำ]], [[ภาษาจีนกวางตุ้ง]], [[ภาษาไหล]]
| iso_code = CN-HI
| blank_name_sec1 = [[ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ|GDP]] {{nobold|(2017<ref name="GDP2017">{{cite web|url=http://www.hinews.cn/news/system/2018/01/24/031403857.shtml|trans-title=Statistical Communiqué of Hainan Province on the 2017 National Economic and Social Development |title=海南省2017年国民经济和社会发展统计公报|publisher=Statistical Bureau of Hainan Province|language=Chinesezh|date=2018-01-24|accessdate=2018-06-22}}</ref>)}}
| blank_info_sec1 = 446.25 พันล้าน[[เหรินหมินปี้]] ([[รายชื่อมณฑลของประเทศจีนเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ|อันดับที่ 28]])
| blank1_name_sec1 = &nbsp;• ต่อหัว
| blank2_info_sec1 =
| blank_name_sec2 = [[ดัชนีการพัฒนามนุษย์|HDI]] {{nobold|(2014)}}
| blank_info_sec2 = 0.738<ref name="2013 report">{{cite web|url=http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-HD-Publication-NHDR_2013_EN_final.pdf|format=PDF|title=《2013中国人类发展报告》|year=2013|publisher=[[United Nations Development Programme]] China|language=Chinesezh|accessdate=2014-05-14}}</ref> (<span style="color:#090;">สูง</span>) (อันดับที่ 19)
| website = [http://en.hainan.gov.cn/englishgov/ ภาษาอังกฤษ] [http://www.hi.gov.cn/ ภาษาจีน]
| footnotes =