ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บาร์เซโลนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ประวัติ ==
===ยุคก่อนประวัติศาสตร์===
หลักฐานของจุดกำเนิดการตั้งถิ่นฐานของบาร์เซโลนายังไม่ชัดเจนในปัจจุบัน แต่มีการค้นพบซากปรักหักพัง เช่น สุสานและอาคารยุคโบราณ ที่สามารถบ่งบอกอายุว่าเกิดขึ้นในยุค 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช<ref>{{cite web|author1=Servei d'Arqueologia of Institut de Cultura de Barcelona|title=Caserna de Sant Pau del Camp|url=http://cartaarqueologica.bcn.cat/989|website=CartaArqueologica|publisher=Ajuntament de Barcelona|accessdate=2 May 2016|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160303224118/http://cartaarqueologica.bcn.cat/989 |archivedate=3 March 2016|page=Description and Historical Notes|language=Spanishes}}</ref> การค้นพบเมืองบาร์เซโลนามี 2 หลักฐานที่แตกต่างกัน หลักฐานแรกคือการเป็นเมืองที่เป็นตำนานของ[[เฮอร์คิวลีส]] และอีกหลักฐานคือมีประวัติศาสตร์กับ ฮามิลคาร์ บาร์คา ผู้ว่าการเมือง[[คาร์เธจ]] ที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อเมือง "บาร์ซิโน" (Barcino) ในช่วง 3 ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช<ref>Oros. vii. 143; Miñano, ''Diccion.'' vol.&nbsp;i. p.&nbsp;391; Auson. ''Epist.'' xxiv. 68, 69, ''Punica Barcino''.</ref> แต่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าหลักฐานหรือประวัติศาสตร์ไหนเป็นเรื่องจริง
 
===ยุคโรมัน===
 
===ภูมิอากาศ===
จาก[[การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน]] บาร์เซโลนามี[[ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน]] ซึ่งมีฤดูหนาวเบาบางและฤดูร้อนที่มีอากาศร้อน<ref>{{cite book |last=Ahrens |first=C. Donald |date=2012 |title=Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment, 10th Edition |url=https://books.google.com/books?id=9cD6CAAAQBAJ&pg=PA504 |publisher=Cengage Learning |isbn= 978-0840054999}}</ref> ส่วนฤดูที่มีฝนตกมากที่สุดคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง โดยจะมี[[ฤดูแล้ง]]ในช่วงฤดูร้อน เช่นเดียวกันกับมีฝนหิมะที่น้อยกว่าภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนทั่วไป<ref>{{cite book|last=Viers|first=Georges|date=1987|title=Climatología|trans-title=Climatology|language=Spanishes|location=Barcelona|publisher=Oikos-Tau|isbn=9788428102957}}, pp.166-167</ref> ซึ่งจะพบได้ในเขตเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกเฉฉียงเหนือ (เช่น [[มาร์แซย์]]) และคล้ายกันกับ[[ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น]] (เช่น [[มิลาน]]) ที่จะมีปริมาณน้ำฝนที่มากในฤดูร้อน
 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ {{convert|21.2|°C|°F|abbr=on}} ในตอนกลางวัน และ {{convert|15.1|°C|°F|abbr=on}} ในตอนกลางคืน ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของริมฝั่งทะเลอยู่ที่ {{convert|20|°C|°F|abbr=on}} เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนมกราคม ซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 12 ถึง 18 °C (54 ถึง 64 °F) ในตอนกลางวัน และ 6 ถึง 12 °C (43 ถึง 54 °F) ในตอนกลางคืน และอุณหภูมิเฉลี่ยริมฝั่งทะเลอยู่ที่ {{convert|13|°C|°F|abbr=on}}.<ref name="weather2travel">{{cite web|url=http://www.weather2travel.com/climate-guides/spain/barcelona.php|title=Weather2Travel.com: Barcelona Climate Guide|accessdate=16 June 2011| archiveurl= https://web.archive.org/web/20110718005932/http://www.weather2travel.com/climate-guides/spain/barcelona.php| archivedate= 18 July 2011| deadurl= no}}</ref> ในเดือนที่อากาศอุ่นที่สุดคือเดือนสิงหาคม ซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 ถึง 31 °C (81 ถึง 88 °F) ในตแอนกลางวัน และ {{convert|23|°C|°F|abbr=on}} ในตอนกลางคืน ส่วนอุณหภูมิริมฝั่งทะเลอยู่ที่ {{convert|26|°C|°F|abbr=on}}.<ref name=weather2travel/> ในทั่วไปแล้ว ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนจะมี 6 เดือน (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม) ซึ่งในช่วงเมษายน ถึง พฤศจิกายน เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู ในบางครั้งจะมีอุณหภูมิสูงเกิน {{convert|20|°C|0|abbr=on}} และมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18–19 °C (64–66 °F) ในตอนกลางวัน และ 11–13 °C (52–55 °F) ในตอนกลางคืน อุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนฉับพลันนั้นหาได้ยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน เป็นเพราะอยู่ใกล้ทะเลที่มีน้ำอุ่น การเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งจึงหาได้ยากมากในเมืองบาร์เซโลนา มีเพียง 1 วันใน 30 ปีล่าสุดที่ได้มีการบันทึกว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งที่ −1 °C (30 °F)<ref>http://w1.bcn.cat/temps/docs/Can_Bruixa%201987-2010.pdf</ref>