ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลศักราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== บรรณานุกรม ==
* {{cite book | last=Aung-Thwin | first=Michael | title=The mists of Rāmañña: The Legend that was Lower Burma | edition=illustrated | publisher=University of Hawai'i Press | year=2005 | location=Honolulu | isbn=9780824828868}}
* {{cite journal|last=Busyakul |first=Visudh |year=2004 |title=Calendar and Era in use in Thailand |journal=Journal of the Royal Institute of Thailand |url=http://www.royin.go.th/upload/61/FileUpload/33_8433.pdf |format=pdf |language=Thai |location=Bangkok |publisher=Royal Institute of Thailand |volume=29 |issue=2, April–June |pages=468–78 |accessdate=2015-02-05 |ref=rit |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140116215240/http://www.royin.go.th/upload/61/FileUpload/33_8433.pdf |archivedate=2014-01-16 |df= }}
* {{cite book | last=Eade | first=J.C. | title=Southeast Asian Ephemeris: Solar and Planetary Positions, A.D. 638–2000 | publisher=Cornell University | location=Ithaca | year=1989 | isbn=0-87727-704-4 }}
* {{cite book | last=Eade | first=J.C. | title=The Calendrical Systems of Mainland South-East Asia | publisher=Brill | year=1995 | isbn=9789004104372 | edition=illustrated}}