ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ"

→‎ทวีปเอเชีย: แก้ไขข้อความให้ตรงตามความเป็นจริง ป้องกันการบิดเบือนเจตนาของผู้บังคับใช้กฎหมาย
(ย้อนการแก้ไขของ 58.11.157.96 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Mda)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(→‎ทวีปเอเชีย: แก้ไขข้อความให้ตรงตามความเป็นจริง ป้องกันการบิดเบือนเจตนาของผู้บังคับใช้กฎหมาย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ราชอาณาจักร
|การสืบพระราชบัลลังก์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
แต่คนบางกลุ่มได้ในประเทศไทย มีการตั้งชื่อเรียกโดยอธิบายถึงระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อคงความ[[อนุรักษนิยม]] และเชิดชูพระเกียรติของราชวงศ์รู้จักกันแพร่หลายรวมกับระบบรัฐสภาว่า "[[ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]"<ref>[http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=732 จินตภาพสังคมไทยและพรรคการเมืองของประชาชน] เมธา มาสขาว. ไทยเอ็นจีโอ 10 เมษายน พ.ศ. 2551, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552</ref><ref>[http://www.midnightuniv.org/midnighttext/000868.doc แนวทางประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม หรือ “สังคม-ประชาธิปไตย” (Social-Democracy)] ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย. หน้าที่ 8. เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552</ref> ซึ่งเรียกรวมการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญกับ[[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา]]
|-
|{{country|flagcountry|United Arab Emirates}}
ผู้ใช้นิรนาม